Ο Σύνδεσμός μας

Ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Καλαμάτας "VENCEREMOS" ιδρύθηκε στην Καλαμάτα το 2013 με σκοπό:

Tην ανάπτυξη της φιλίας και της αλληλεγγύης με την Κούβα. 

Την ανάπτυξη και καλλιέργεια σχέσεων των μαζικών φορέων στη χώρα μας με αντίστοιχους φορείς στην Κούβα και την συνεργασία με κάθε φορέα Ελληνικό ή Κουβανικό. 

Την μελέτη, προαγωγή, ανάπτυξη και διάδοση της Ισπανικής γλώσσας και του Κουβανικού πολιτισμού στην Ελλάδα. 

Την προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού πολιτισμού στην Κούβα. 

Την κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών και άλλων πληροφοριών και την ελεύθερη διακίνηση κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών μεταξύ Ελλάδας και Κούβας. 

Την επιστημονική και εκπαιδευτική έρευνα.