Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Ένα κοντέινερ για την Κούβα- Καμπάνια Αποστολής Υλικής Βοήθειας στο νησί της Επανάστασης



Οι αποστολές υλικής βοήθειας αλληλεγγύης περιλαμβάνουν συγκεκριμένα είδη που παραλαμβάνουν εξειδικευμένοι φορείς διαχείρισης κοινωνικών προγραμμάτων, και τις διαθέτουν σε συγκεκριμένες μονάδες, γνωστές εκ των προτέρων στην αποστολέα, οι οποίες έχουν προϋπολογίσει και γνωστοποιήσει τα είδη που χρειάζονται.